Inlägget gjort

Går min motorcykel igenom besiktningen med dessa LED-lampor?

En viktig fråga är förstås om din motorcykel blir godkänd i besiktningen med våra LED-lampor monterade. Vi önskar att det fanns ett enkelt svar på den frågan. Vi kan dessvärre bara hänvisa till de lagar som finns. Tyvärr så verkar det ibland ganska godtyckligt vad besiktningen godkänner och inte. Delvis beror detta på förvirring mellan den…

Read more

Inlägget gjort

Vad betyder IP-koden för damm och fukttålighet?

IP kod för fukt- och dammtålighet

Koden som börjar med IP och följs av två siffror är en kapslingsklassning enligt en global standard med benämningen IEC 60529. Därför kallas den ibland IEC-klassning. Klassningen anger vilken damm-, partikel- och fukttålighet som en produkt har. De två siffrorna har var sin betydelse. Den första siffran anger vilken tålighet varan har emot damm, partiklar och…

Read more